BİZNES İNGİLİS DİLİ

Biz müxtəlif qurum və müəssisələrə Biznes üzrə İngilis Dili proqramımızı təklif edirik. Biznes ingilis dili proqramımızın məqsədi işgüzar ingilis dilinin öyrənilməsi və uğurlu tətbiqinə biləvasitə kömək etməkdir. 

Bəs Biznes üzrə İngilis Dili niyə bu qədər zəruridir?

Araşdırmalar göstərir ki, müxtəlif şirkət və qurumlardakı aşağı səviyyədə İngilis dili olan menecerlər yeni olan trendləri izləməkdə ve beynəlxalq konfranslarda və tədbirlərdə iştirak etməkdə çətinliklərlə üzləşir. Bu isə öz növbəsində şirkətin bir sıra maneələrlə üzləşməyinə gətirib çıxarır ki, bunlar şirkət nüfuzuna neqativ təsir, yeni bazar imkanlarından məhrum olma və globallaşmasının gecikməyinə səbəb ola bilər.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *